skip to Main Content
MedEra Hospital
Karpal Tunel Sindromu Mualicesi

Karpal Tunel Sindromu və onun müalicəsi

Karpal tunel sindromu nədir? Karpal tunel sindromu median sinirin eyniadlı kanalda sıxışması nəticəsində yaranan bir patalogiyadır. Əvvəlcə karpal tunelin anatomiyası ilə tanış olaq. Bu tunel və…

Koksartroz — bud-çanaq oynağının zədələnməsi.

Koksartroz — bud-çanaq oynağının zədələnməsi. Bud-çanaq oynağı bədən yükünü daşıdığı üçün aşınmağa və sıradan çıxmağa ən sıx məruz qalan oynaqlardandır. Bu xəstəlik tibb dilində koksartroz,…

Fəqərəarası disk yırtığının əməliyyatsız üsulla müalicəsi

"MedEra hospitalı" tərəfindən dəvət olunmuş Ankara Universitetin ağrı uzmanı Professor Dr. İbrahim Aşık və Nevroloq Alqoloq Dr. Xəyal Vəliyev yalnız bir gün may ayının 29-da…

Üçlü sinir nevralqiyasında radiofrekans ilə müalicəsi

Üçlü sinir nevralqiya zamanı xəstələrin çoxunda üz nahiyəsinin müxtəlif bölgələrində göz, yanaq, alt və üst çənədə şiddətli, dözülməz və ildırımvari ağrılar olur. Bəzən bu ağrılara səhv…

Ankara Universitetin agrı uzmanı professor dr. İbrahim Aşik və nevroloq alqoloq dr Xəyal Vəliyev aprelin 20-22 də Medera hospitalda əməliyyatsız üsulla fəqərələr arası disk yırtıqlar problemlər ilə sizi qəbul edəcəklər. (Video)

Back To Top